Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

 - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny

nazwa miejscowosci (21272) bytes.jpg

poletka upr.zboza (21457) bytes.jpg

 

  NAZWA: Instytut Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład  Doświadczalny Radzików,  ADRES: Radzików, 05-870 Błonie, powiat: WARSZAWSKI  ZACHODNI, woj. MAZOWIECKIE

Informacje.: KRS: 0000074008,data wpisu 09.09.2010,  NIP 529-00-07-029, REGON: 000079480-00040, Kapitał zakładowy: 8 910 799,54 zł., Bank: BGŻ S.A. I/O Warszawa nr konta: 31203000451110000000315670

 telefon/faks: (48 22) 725 37 15,  Dział sprzedaży: (48 22) 725 33 47;  e-mail: zdhar@zdhar.pl,  strona internetowa: www.zdhar.pl

 Administrator: IHAR-PIBZD Radzików,  tel. 22   725 31 14,   725 37 15

     

mapa Polski - rozmieszczenie oddziałów ihar-pib (328489) bytes.jpg

wiazd na teren zakładu (80533) bytes.jpg

 
 

Z A P R A S Z A M Y