FOTO

ALBUM        

 

 

 

 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

nazwa miejscowosci (21625) bytes.jpg

Oddział - Gospodarstwo  Młochów

poletka upr.zboza (21457) bytes.jpg

 

 

 
 

biurowiec, laboratorium w Mlochowie  (301996) bytes.jpg

 

Biura - laboratoria IHAR PIB Radzików w Młochowie, gmina Nadarzyn

         
 

budynek IHAR ZDHAR  (59325) bytes.jpg

 

 fragment podworza (70262) bytes.jpg

 
 

Biura IHAR  - PIB Radzików Oddział Młochów 

 

 Fragment podwórza Zakładu Doświadczalnego Radzików Gospodarstwa Młochów

 
       
 

klon jesienia (192424) bytes.jpg

kotlownia co (257712) bytes.jpg  
    Kotłownia centralnego ogrzewania w Młochowie  
         
 

magazyn mat. (195198) bytes.jpg

 

silosy zbozowe (24008) bytes.jpg

 
 

Magazyn paliw płynnych i oleju

 

Magazyny - silosy zbożowe

 
         
 

nasiona kukurydzy w przerobie (381387) bytes.jpg

 

zbior nasion kukurydzy (102049) bytes.jpg

 
 

Nasiona kukurydzy - suszanie

 

  Zbiór nasion kukurydzy

 
         
 

plantacja kukurydzy (100271) bytes.jpg

 

plantacja kukurydzy w dniu zbioru (98281) bytes.jpg

 
 

       Plantacja kukurydzy

                           Plantacja kukurydzy w dniu zbioru  
         
 

plantacja pszenzyta ozimego (65754) bytes.jpg

 

zbiory pszenzyta ozimego (83294) bytes.jpg

 
 

  Plantacja pszenżyta ozimego

 

Zbiory pszenżyta ozimego

 

 

 

plantacja buraków cukrowych (102049) bytes.jpg

 

Plantacja buraków cukrowych

     
 

nazwa miejscowosci (15232) bytes.jpg

 
     

 

 

 

 

mieszkania pracownikow (177295) bytes.jpg

 

Blok mieszkalny pracowników

       

 

 

mieszkanka Mlochowa (162647) bytes.jpg

fragment budynku pracownikow (344474) bytes.jpg

                                                             Mieszkanka Młochowa  

Balkon  domu nr 17 w Młochowie

 

 

 

 

mieszkania pracowników (138631) bytes.jpg

 
 

Mieszkania pracowników w Młochowie