Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Doświadczalny Radzików, 05-870 Błonie k/Warszawy

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

 

     
 

IHAR - PIB Zakład Doświadczalny Radzików zatrudni:

Kontakt: M. Krukowska, tel.: (22) 725 37 15

 

faks: (22) 725 37 15, e-mail: zdhar@zdhar.pl

IHAR - PIB Zakład Doświadczalny Radzików w chwili obecnej nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia.

 
         
         

Radzików, dnia 11. 10. 2019 r.

Inf. Dyrektor IHAR - PIBZD Radzików