Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Doświadczalny Radzików, 05 - 870 Błonie

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

     
 

Hodowla i produkcja roślinna: ocena stanu upraw  -  rok 2019

 
     
Lp. Nazwa gatunku Miesiąc oceny Ocena stanu upraw w stopniach  
       

zbigniew bogucki 
    (128659) bytes.jpg

 
1  pszenica jara listopad -  
2 pszenica ozima listopad 3  
3 pszenżyto ozime listopad 3  
4 żyto ozime listopad -  
5 jęczmień jary listopad -  
6 jęczmień jary - poletka listopad -  
7 owies listopad -  
8 rzepak ozimy listopad 3  
9 trawa na zielono listopad 2  
10 buraki cukrowe listopad 3  
11 kukurydza na ziarno listopad 3  
12 kukurydza na zielonkę listopad -  
         
         
         
 

POZDRAWIAMY  I  ŻYCZYMY  WYSOKICH  ZBIORÓW

  Zbigniew Bogucki - Kierownik gospodarstwa

Ocena stanu upraw dokonywana jest w stopniach, w drugiej dekadzie miesiąca. Skala ocen jest pięciopunktowa a poszczególne stopnie określają:  stopień 1- stan zły, klęskowy; stopień 2 - stan słaby, zasiewy poniżej przeciętnej; stopień 3 - stan dostateczny, zasiewy normalne, przeciętne; stopień 4-stan dobry, zasiewy znacznie lepsze od przeciętnych; stopień 5-stan bardzo dobry, zasiewy wyborowe.

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         
  wynik badania czystosci genetycznej nasion (31459) bytes.jpg   poletka żyta, jęczmienia i pszenicy (190071)  

Ocena czystości genetycznej ziarna  

 - analiza elektroforetyczna hordein pojedynczych  ziarniaków jęczmienia

 

Poletka żyta ozimego, jęczmienia jarego i pszenicy ozimej.