Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Doświadczalny Radzików k/Warszawy

poletka 
    upr.zboza (11816) bytes.jpg

     
 

  PRODUKCJA MLEKA

 Lokalizacja stada:  nr  PL 04747851001; Identyfikator obory wg PFHBiPM (SYMLEKU): nr  01-0012-1

 
 

 

 
       
 

ferma bydła mlecznego i opasowego (55381) bytes.jpg

 zootechnik (189684) bytes.jpg

 
 

Ferma Bydła mlecznego: krowy,  opasy, jałowice i cielęta  - razem 380 szt.

mgr  Piotr Paweł  Stachelski - Gł.  Spec. d/s produkcji zwierzęcej

 
       
 

stado krów mlecznych na pastwisku (337070) bytes.jpg

   
 

Krowy na pastwisku

   

 

 

 

 

 

 

krowa - Liza8 (66959) bytes.jpg

 

 krowa Liza8 (50183) bytes.jpg

 

 

Krowa - Liza 8

 

 Krowa - Liza

 
 

 

 

(bytes 143744)Cechy pożądane u mlecznej krowy

 

Krowa mleczna  - najważniejsze cechy jej budowy

 
 

 

 
 

(bytes 273514)Cechy pożądane u mlecznej krowy

 
 

Pan mgr inż. Piotr Stachelski (po pracy).