Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików k/Warszawy

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Kontakt:  tel.: (22) 725 37 15,   e-mail: zdhar@zdhar.pl

INFORMACJE W SPRAWIE SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH IHAR - PIBZD RADZIKÓW:

OGŁOSZENIE

 

IHAR – PIB Zakład Doświadczalny Radzików ogłasza przetarg ofert pisemnych na sprzedaż samochodu i maszyn rolniczych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08-06-2021 o godzinie 12:00.

 

LP

Nr inw.

Nazwa

Rok produkcji

Cena wywoławcza netto

1

VII/2/96

Samochód Peugot Bipper 1,4

2008

3 200,00

2

V/3/130

Roztrząsacz obornika T088

1981

5 000,00

3

V/3/58

Roztrząsacz obornika T088

1981

5 000,00

4

V/3/145

Paszowóz Tarup 104790

2002

6 000,00

2

VII/1/11/N

Przyczepa OPC

1988

2 000,00

 

 

Oględzin można dokonać w dniach 1, 2, 4, 7 czerwca 2021 w godzinach 8:00 – 12:00

Sprzęt zostaje wystawiony do oględzin w gospodarstwie Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie gmina Błonie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej łącznie z ofertą należy złożyć do kasy Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie do dnia 08-06-2021 do godziny 11:00.

Sprzęt zostanie sprzedany w takim stanie, w jakim został wystawiony do oględzin.

Do każdego sprzedanego środka zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Za wady techniczne sprzętu IHAR – PIB Zakład Doświadczalny Radzików nie odpowiada.

Zakład zastrzega sobie prawo wycofania sprzętu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonu : 601-394-245