Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików k/Warszawy

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  
Nazwa: 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy  Zakład Doświadczalny Radzików

Adres:
Radzików, 05-870 Błonie
woj. mazowieckie, kraj: Polska
http://www.zdhar.pl
NIP: 529-000-70-29
e-mail: zdhar@zdhar.pl
tel./faks (+48) 22 725 37 15
   
Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów:   Kozłowski Marek tel. 603 632 027  

                               Nazwa nadana zamówieniu, numer spawy i numer ogłoszenia w BZP
                            Nazwa zamówienia linki do pobrania i zapisu
format pliku
 1. Zakup i dostawa nawozów mineralnych
   Ozn. sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 01/2022
   Ogłoszenie nr.2022/BZP 00045956 z dnia 2022-02-04

Termin składania ofert: 14.03.2022r. godz. 09:30
Opublikowano 04.02.2022

SWZ + załaczniki
Ogłoszenie w BZP

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
PDF
PDF
WORD
WORD

Termin otwarcia ofert: 14.02.2022r. godz. 10:00
Opublikowano 04.02.2022

2. Zakup i dostawa oleju napędowego
   Ozn. sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 02/2022
   Ogłoszenie nr.2022/BZP 00070307 z dnia 2022-02-28

Termin składania ofert: 14.03.2022r. godz. 09:30
Opublikowano 28.02.2022
SIWZ + załaczniki
Ogłoszenie w BZP

PDF
PDF

Termin otwarcia ofert: 14.03.2022r. godz. 10:00
Opublikowano 28.02.2022


   
3 Zakup i dostawa Środków ochrony roślin
   Ozn. sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 03/2022
   Ogłoszenie nr.2022/BZP 00072345 z dnia 2022-03-02
SIWZ + załaczniki
Ogłoszenie w BZP
PDF
PDF
Termin składania ofert: 17.03.2022r. godz. 09:30
Opublikowano 07.03.2022
Termin otwarcia ofert: 17.03.2022r. godz. 10:00
Opublikowano 07.03.2022
     
   
     
  https://ihar-pibzdradzikow.ezamawiajacy.pl - adres strony Platformy za pośrednictwem, której Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę.  
     
     
  powrót do głównej strony