Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, 05 - 870 Błonie

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

 
 

S K Ł A D   O S O B O W Y 

 

mgr Marek Wawer.jpg (138940
     bytes)

mgr Miroslaw Pleban.jpg (131082 bytes)

mgr inz. m.kaminski (84166) bytes.jpg

mgr inz. p.stachelski (253689) bytes.jpg

 

 

DYREKCJA:

 
Dyrektor

mgr inż. Marek W.

Z-ca Dyrektora d/s produkcji rolnej mgr inż. Mirosław P.
Kierownik Działu Hodowlano Badawczego mgr inż. Michał K.

Specjalista d/s produkcji zwierzęcej

mgr inż. Piotr S.

 

HODOWCY NOWYCH ODMIAN ZBÓŻ

 prof. dr hab. Henryk J. C.

mgr inż. Anna S.

 

 
     

prof dr hab H J Czembor.jpg (34141 bytes)

a.sybilska.jpg (128732 bytes)

 

prof. dr hab. Henryk J. Czembor

mgr inż. Anna Sybilska

 

Pracownicy IHAR - PIB ZD Radzików

 

 

księgowa (184519) bytes.jpg

  Małgorzata K.

- Specjalista d/s pracowniczych, administracyjnych i rozliczeniowych,

zatrudniona od lipca 1990 roku.

 

ksiegowa (31877) bytes.jpg

 Janina O.

- Główna Księgowa Zakładu Doświadczalnego,

zatrudniona od stycznia 1997 r.

ksiegowa (81896) bytes.jpg

 inż. Maria I.

- Księgowa,

zatrudniona od kwietnia 2004 r.

 

 

ksiegowa (27078) bytes.jpg

 Anna K.

- Księgowa w Gospodarstwoie Młochów,

zatrudniona od maja 1988 r.

   

 

EMERYCI i RENCIŚCI  IHAR - PIB ZD RADZIKÓW

   

w.polkowski.jpg (6823 bytes)

mgr inż. Witold P. - Zastępca Dyrektora d/s Hodowlano Badawczych,

zatrudniony od 1979 r., na emeryturze od roku 2006

   

T.Michałowski; drzewko zasadzone(2002 r) z okazji 50-lecia IHAR.jpg (64811 bytes)

Tadeusz M. - Główny Księgowy, zastępca gł. księgowego,

 zatrudniony od 1981 r., na emeryturze od 2010 roku

   

inż.K.Koakowski (29186) bytes.jpg

mgr inż. Kazimierz K. - Specjalista ds. eksploatacji,

zatrudniony od 1985 r., na emeryturze od 2012 roku