INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

 - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

nazwa miejscowosci (21625) bytes.jpg

poletka upr.zboza (21457) bytes.jpg

 
   

DZIAŁ HODOWLANO - NASIENNY

   
         
     

Kierownik Dz. Hodowlano-Nasiennego

 
 

jeczmien jary (59705) bytes.jpg

Celem działalności jest:  wytwarzanie nasion -  materiałów wyjściowych i hodowla nowych wysokowydajnych odmian o dużej wartości biologicznej, przydatnych w warunkach  intensywnego użytkowania, - prowadzenie hodowali zachowawczej, - produkcja materiału matecznego wyhodowanych odmian,  - ważnym zadaniem jest wdrażanie i upowszechnianie w produkcji wyhodowanych odmian.  Prace hodowlane i naukowo badawcze prowadzone są w ścisłej współpracy  z  Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Na przestrzeni wielu lat tematyka Działu Hodowlano Nasiennego obejmowała hodowlę: - koniczyny białej, - koniczyny łąkowej (czerwonej), - grochu wąsolistnego, - fasoli, - pomidorów: partenokarpicznych, sztywnołodygowych i pelatii, - kostrzewy trzcinowej, - życicy trwałej, - jęczmienia jarego -  pastewnego i browarnego. W poszczególnych gatunkach prowadzono  prace badawcze i metodyczne. Do największych osiągnięć  naukowych należy: - opracowanie metodyki oceny grochu dla przemysłu ( wspólnie z  Instytutem Przemysłu Fermentacyjnego), - opracowanie metody rozmnażania wegetatywnego  i przechowywania wysadków kapusty wczesnej dla celów hodowlanych, - zaadaptowanie i wdrożenie do produkcji metody szczepienia  ogórków na dyni figolistnej, - opracowanie metody produkcji nasion dyni figolistnej w warunkach  klimatycznych Polski. 

 Programy hodowli oraz intensywne prace dały wymierne efekty w postaci nowych odmian. Spośród wyhodowanych i selekcjonowanych w Dziale Hodowlano Nasiennym odmian  ( na przestrzeni około      50 lat ) wprowadzono do produkcji 32 odmiany:    w tym: 27 odmian oryginalnych:    - 2 grochu wąsolistnego      Sum, Ramir,   - 7 grochu konserwowego - konserwowy IHAR, Syrenka, Rarytas, Nike, Nora, Laser,  Jarek,        - 1 fasoli - Mela,   - 5 pomidorów - Tempo, Koral, Grand, Part 300, Gem,    - 1 sałaty - AS-44, - 1 kostrerzwy trzcinowej - Rahela,      - 1 koniczyny łąkowej (czerwonej) tetraploidalnej - Radyka,  - 1 koniczyny łakowej (czerwoniej) diploidalnej - Rozeta, - 1 jęczmienia jarego browarnego - Rasbet, - 8 jęczmienia jarego pastewnego -  Rambo, Rataj, Rabel, Rodion,  Refren, Rastik, Ryton i Rubinek. 8 odmian selekcjonowanych:- 1 buraka ćwikłowego, - 3 grochu konserwowego, - 1 marchwi, - 1 sałaty,  - 1 szpinaku, - 1 fasoli.                                     

mgr inz. m.kaminski (84166) bytes.jpg

 
     

 mgr inż. Michał Kamiński

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

budynek IHAR, ZDHAR - Dział Hodowlano-Nasienny (297481)

 

 

Obiekt IHAR -PIB ZD Dział Hodowlano - Nasienny w Radzikowie (I piętro)

 
         
    szklarnie do hodowli zbóż zimą (161985) Hodowla zbóż zimą (391738)  
   

Szklarnie przeznaczone do prac hodowlano - badawczych zbóż zimą

Szklarniowa hodowla zbóż w okresie zimowym

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

poletka pszenicy (409838)

 

Wiosenne znakowanie poletek jęczmienia jarego

 
 

 

 
 

poletka jęczmienia jarego (213 386)

 
 

 Poletka jęczmienia jarego

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

poletka jęczmienia jarego (512433)

                                                          Poletka jęczmienia jarego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jęczmień jary (511233)

Plantacja jęczmienia jarego

 

 

       
   

poletka pszenicy (461813)

 
   

Poletka żyta, jęczmienia jarego i pszenicy ozimej

 
         
 

poletka żyta ozimego (577486) bytes.jpg

poletka pszenicy ozimej (577486) bytes.jpg

poletka pszenicy ozimej (375640) bytes.jpg

 
  Poletka żyta ozimego Poletka pszenicy ozimej   Poletka pszenicy ozimej  

 

 

 

poletka pszenicy ozimej (21662).jpg

poletka żyta (25414) f-000050-poletka zyta.jpg

Jęczmień jary (19871).jpg

                                                                                        Poletka pszenicy ozimej

Poletka żyta ozimego

                           Jęczmień jary

 

 

 

poletka jęczmienia jarego przed zbiorem (461813)

poletka pszenicy (461813)

 

                                   Poletka żyta, jęczmienia i pszenicy

Poletka pszenicy ozimej przed zbiorami

 
       
 

poletka żyta ozimego (82283).jpg

   
 

Poletka żyta ozimego

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Odmiana jęczmienia >

poletka żyta (25414) f-000050-poletka zyta.jpg

 

 

Nasiona:    niezaprawione,   zaprawione-nazwa zaprawy:  RAXIL,    VITAVAX

 

Plon nasion jęczmienia jarego z poletka o powierzchni 10 m. kw.  (średnia z 2 lat badań)

 

Wykres opracowała Pani mgr Barbara Wiewióra